+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

ÆNDRINGER OMKRING TIDSBOOKING fra 1/11

Vi planlægger udskiftning af vores tidsbooking system. Det betyder at du fra 1/11 og fremad, ikke kan bestille tider – indtil videre.  Vi glæder os meget til at indføre dette nye bookingsystem.

Vi skifter system for at nedbringe ventetiden hos den enkelte læge, og overgår til et system der ligner vores ”Sammedøgns-tider”, bare gældende for alle lægerne.

Det vil stadigt blive muligt at bestille tider til kroniker kontroller, samtaler og børneundersøgelser  m.m,  ud i fremtiden.

Systemet er velafprøvet og giver stor tilfredshed blandt patienter og læger i de lægehuse der allerede bruger det. Vi skal nok udsende mere information på hjemmesiden om det praktiske, når vi nærmer os 1/11-19.