Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Tidsbestilling - Sammedøgnstider.

I et forsøg på at øge vores tilgængelighed har vi indført et nyt element i vores tidsbestilling. Du har nu mulighed for at booke tider til samme døgn, via E-portalen her på siden. Hver dag kl. 16 frigiver vi tider til efterfølgende dag hos en af vores uddannelseslæger.

Til tider mandag frigives de fredag kl. 16. Du bestiller tiden på vores hjemmeside ved at vælge konsultationstypen “konsultation hos lægen” og vælge “samme døgns tider” under lægen.

Disse tider må dog ikke dreje sig om:

  1. Forebyggende undersøgelser som ex.  blodtryks- sukkersyge- KOL- stofskiftekontroller.
  2. Svangre- og børneundersøgelser.
  3. Samtaler
  4. Opsætning af spiral
  5. Attestarbejde (fraset kørekortsattest, lægeerklæring til arbejdsgiver og LÆ 281 – attest til sygedagpengeopfølgning).

Du bedes anføre hvad konsultationen drejer sig om, og ovenstående konsultationstyper vil blive afvist, da de hører til på almindelige tidsbestillinger.
Akutte problemstillinger kan stadig visiteres ved telefonisk henvendelse i lægevisitationstiden 8-9 (onsdag 12-12.45).