+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Mulighedserklæring

Læs generelt om mulighedserklæringen her

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.

Ved samtalen skal der tages stilling til hvilke funktionsnedsættelser sygefraværet giver og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelsen

Arbejdspladsen har som hidtil ikke ret til en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet.

Når attesten er lavet, kan du bestille tid hos lægen.

Vi påtegner Mulighedserklæringen når den er udfyldt af chef og medarbejder i fællesskab. Sørg for at være så konkret som muligt når i udfylder denne. Hos lægen gennemgås attesten og vi vurderer sammen om det er en realistisk plan.

Attesten betales af arbejdsgiver, men man vil som patient typisk komme til at lægge ud, beløbet refunderes herefter af arbejdsgiver.

 

 Se pris under prisliste