Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Attester

Attester er ikke dækket af sygesikringen, således skal disse betales af anden vej. Ofte er der aftaler på området. Nedenstående links giver eksempler på de hyppigst brugte attester og lidt om hvad de kræver. Ved tvivl kan man sende en mail til lægen.

Kørekort Attest: 

 

Sygemelding – efter ønske fra arbejdsgiver:

 

Mulighedserklæring:

 

Forsikringsattester:

 

Attest til Studiekontor – SU-kontor – sygemelding til eksamen

 

Attest ved graviditet og flyrejse