+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Vortebehandling

Vortebehandling                                                                              

 

Hjemmebehandling er effektivt. 80 procent af vorter vil forsvinde indenfor 3 måneder, hvis der behandles konsekvent:

  • Påsmør Verucid eller Vortex (håndkøb) på vorten dagligt inden sengetid
  • Når det er tørt, dækkes vorten med vandfast plaster (kan være sleek eller gaffatape)
  • 2 gange ugentligt sæbebades vorten i 10 minutter. Herefter beskæres forsigtigt med en skalpel. Der fjernes så meget af vorten/ det tørre hud som muligt. Når der ses små sorte prikker (små blodkar i vorten), stoppes beskæringen. Det skal helst ikke bløde, idet der så er risiko for infektion. Efter beskæring påsmøres Vortex/ Verucid + plaster påsættes.
  • Behandlingen bør fortsætte indtil vorten er væk (ofte måneder)
  • Efter 3 måneders konsekvent hjemmebehandling, kan vi tilbyde at supplere med frys af vorten ugentligt i lægehuset. Det er et supplement til hjemmebehandlingen.

Generel information om vorter

  • Vorter skyldes smitte med en helt godartet virus. Vortevirus vokser meget langsomt og derfor kan der gå flere måneder fra man er smittet, til vorten viser sig på huden
  • Vortebehandling er ofte langvarig.
  • Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de forsvinde, når kroppen har udviklet immunitet. De fleste børn med vorter vil blive fri for vorter i løbet af 1-2 år. Hos voksne kan det tage længere tid. De fleste vorter forsvinder spontant indenfor 1-2 år. Hvis man har haft en vorte i 5 år eller derover smitter den ikke mere.
  • Man smitter ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Smitterisikoen øges ikke ved at vorten bløder. Hvis der er små skader i huden, eller hvis huden opblødes af vand eller sved er den mere modtagelig for smitte
  • Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller smitte andre med fodvorter.

 

Tålmodighed, tålmodighed- det er det det drejer sig om – og vedholdenhed.  

Der findes mange forskellige måder at behandle vorter på, men der findes ingen nemme løsninger. Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og kan være smertefuld.