Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Klinik info

Lægerne:

Vi er 4 faste læger i Vesterbro Lægehus, Anette Skov, Jesper Lillesø, Tina Lund og  John Rosenberg 
Vi etablerede et kompagniskab i efteråret 2006. Kompagniskab betyder, at vi har fælles ansvar for patienterne, fører fælles journalsystem og kan bruge hinanden internt til daglig sparring og videreuddannelse.

Du er altid velkommen til at ønske planlagt konsultation hos en bestemt læge, og vi vil forsøge at efterkomme ønsket. Ved behov for akut behandling, vil du blive set af den læge, der har akuttider på dagen.

Vi arbejder ud fra ønsket om diagnostik og behandling og høj kvalitet uden at glemme den menneskelige dimension. Vi holder os fagligt opdaterede og prioriterer uddannelse samt efteruddannelse højt, både af os selv og af vores personale.  Vi prioriterer, at du som patient bliver taget imod med høj faglig standard i håndteringen af diverse sundhedsmæssige spørgsmål.

Sekretærer:

Vi har nu 2 faste sekretærer,: Jeanne Andersen og Zara Cupello

Jeanne er uddannet farmakonom. Det betyder, at hun har et stort kendskab til medicin. Hun har tidligere arbejdet som lægesekretær hos andre læger og har senest været ansat i tidligere KPLL (nu RHEL – Region Hovedstandens Elektive Laboratorium).

Zara Cupello er jordemoder og har arbejdet som jordemoder i Sverige de sidste 4 år.

Derudover har vi  Mathilde Tuborg Andersen, Frederikke Larsen, William Wendler, der alle er medicinstuderende og hjælper til i sekretariatet ved sygdom og ferie.

I lægehuset deltager de i laboratoriefunktionen, dvs. at de tager blodprøver, måler blodtryk, laver EKG, vaccinerer mm.
Udover dette varetager de sekretariatsfunktionen, herunder tidsbestilling, receptfornyelse mm.

Sygeplejersker:

Vi har 2 sygeplejersker: Louise Flye og  Tine Skovfoged

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer som diabeteskontrol, blodprøver, blodtrykskontrol, sårpleje, kostsamtaler, sygeafvænning, vægtkontrol, øreskylning, vortebehandling, kontrol af væske på mellemøret, lungefunktionsmåling, AK-behandling/kontrol af blodfortyndende behandling, børnevaccinationer og rejsevaccinationer/vejledning, celleprøver og meget mere. De laver også begge to børneundersøgelser.

Uddannelseslæger:

Klinikken deltager i uddannelse af kommende praktiserende læger og der vil altid være mindst én yngre læge med minimum 1-2 års hospitalserfaring under videreuddannelse i klinikken.

Uddannelseslægerne arbejder selvstændigt med alle typer af konsultationer, men altid under de faste lægers ansvar. Ved tvivl vil de altid konferere med en  fast læge. Deres arbejde gennemgås ligeledes dagligt af én af de faste læger.

 

Sammedøgnstider

I forsøg på at øge vores tilgængelighed, har vi indført et nyt element i vores tidsbestilling. Du har nu mulighed for at booke tider til efterfølgende dag, via E-portalen her på siden. Hver dag kl. 16, friviger vi tider til efterfølgende dag hos en af vores uddannelseslæger. Du bestiller tiden på vores hjemmeside, ved at vælge konsultationstypen “konsultation hos lægen” og vælge “samme døgns tider” under læge.
Disse tider må dog ikke dreje sig om forebyggende undersøgelser som blodtryks- sukkersyge- stofskifteundersøgelse, svangre- eller børneundersøgelser, samtaler, opsætning af spiraler eller attestarbejde (fraset Kørekortsattest, lægeerklæring til arbejdsgiver og LÆ281 – attest til sygedagpengeopfølgning). Du bedes anføre hvad konsultationen drejer sig om, og ovenstående konsultationstyper til blive afvist, da de hører til på almindelige tidsbestillingstider.
Akutte problemstillinger kan stadig visiteres ved telefonisk henvendelse i lægevisitationstiden 8-9 (onsdag 11.00-12.00)