Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Jobpratik og socialt ansvar.

Som en del af vores sociale ansvar tilbyder vi Jobpraktikforløb i samarbejde med kommunen til borgere der har været sygemeldt af den ene eller anden årsag. Job praktikanten er underlagt samme krav til Tavshedspligt som øvrige medarbejdere, og arbejder altid under supervision.  Medarbejdere kan ses her