Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Aktuelt

Sammedøgnstider

I forsøg på at øge vores tilgængelighed, har vi indført et nyt element i vores tidsbestilling. Du har nu mulighed for at booke tider til efterfølgende dag, via E-portalen her på siden. Hver dag kl. 16, friviger vi tider til efterfølgende dag hos en af vores uddannelseslæger. Du bestiller tiden på vores hjemmeside, ved at vælge konsultationstypen “konsultation hos lægen” og vælge “samme døgns tider” under læge.
Disse tider må dog ikke dreje sig om forebyggende undersøgelser som blodtryks- sukkersyge- stofskifteundersøgelse, svangre- eller børneundersøgelser, samtaler, opsætning af spiraler eller attestarbejde (fraset Kørekortsattest, lægeerklæring til arbejdsgiver og LÆ281 – attest til sygedagpengeopfølgning). Du bedes anføre hvad konsultationen drejer sig om, og ovenstående konsultationstyper til blive afvist, da de hører til på almindelige tidsbestillingstider.
Akutte problemstillinger kan stadig visiteres ved telefonisk henvendelse i lægevisitationstiden 8-9 (onsdag 11.00-12.00)

 

Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

  • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. brug af videotolk)
  • 675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

  • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
  • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)

 

Hepatitis B-vaccination til mandlige homoseksuelle.

Region H tilbyder forebyggende vaccination mod smitsom leveretændelse(hepatitis B) til mandlige homoseksuelle borgere. Bestil en tid i klinikken hvis du ønsker at modtage vaccinen