Vesterbro Lægehus

+45 3325 3328 Vesterbro Lægehus, Amerikavej 15 C, 1756 København V

Menu

Aktuelt

Problemer med Login på vores selvbetjening ?

Der er kommet ekstra sikkerhedsfilter på ved brug af hjemmesiden, så man nu skal indtaste en verificeringskode, som bliver sendt til en ved forsøg på login. Det er vigtigt at man lader det vindue stå, hvor der oplyses at der er sendt en verificeringskode (den må man så tjekke i sin mail via andet vindue – eller på en anden enhed).  Vi oplever desværre ofte at koden enten lander i spam, eller slet ikke bliver modtaget. Her henviser vores IT udbyder til forhold vedrørende opsætningen for den enkelte bruger. Noget vi ikke har kapacitet til at gå ind i for hver enkelt patient.

Man kan også logge på via NemID – her skulle alt fungere.

 

Sammedøgnstider

 

I forsøg på at øge vores tilgængelighed, har vi indført et nyt element i vores tidsbestilling. Du har nu mulighed for at booke tider til efterfølgende dag, via E-portalen her på siden. Hver dag kl. 16, friviger vi tider til efterfølgende dag hos en af vores læger. Du bestiller tiden på vores hjemmeside, ved at vælge konsultationstypen “konsultation hos lægen” og vælge “samme døgns tider” under læge.
Disse tider må dog ikke dreje sig om forebyggende undersøgelser som blodtryks- sukkersyge- stofskifteundersøgelse, svangre- eller børneundersøgelser, samtaler, opsætning af spiraler eller attestarbejde (fraset Kørekortsattest, lægeerklæring til arbejdsgiver og LÆ281 – attest til sygedagpengeopfølgning). Du bedes anføre hvad konsultationen drejer sig om, og ovenstående konsultationstyper til blive afvist, da de hører til på almindelige tidsbestillingstider.
Akutte problemstillinger kan stadig visiteres ved telefonisk henvendelse i lægevisitationstiden mellem kl.  8-9 (onsdag  dog  mellem kl. 11.00-12.00)

 

Influenzavaccination i Vesterbro Lægehus

Pr. 1. oktober 2018 vaccinerer vi mod influenza på følgende datoer og tidspunkter uden forudgående aftale:

Onsdag 3/10  kl. 8:30-9:00

Fredag  5/10  kl. 9:00-9:30

Tirsdag 9/10 kl. 8:30-9:00

Fredag 12/10 kl. 9:00-9:30

 

Selvbetalere, dvs uden for risikogruppen, betaler selv for vaccinationen:  250 kr.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober 2018 til udgangen af året. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

 • Alle gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt
 • Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning:

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination

 

HPV vaccination

Vi vil gerne sikre os at vores patienter beskyttes mod livmoderhalskræft.

Vi ser, at den negative omtale af vaccinen i dagspressen, har afskrækket mange familier, og tallet af vaccinerede piger er faldet drastisk. Det vil vi gerne være med til at lave om på

Vaccinen er effektiv og vaccinen er sikker. De bivirkninger, der har været mistænkt er nu afkræftet fra både Sundhedsstyrelsen og forskningscentre.

De få tilfælde, hvor piger har oplevet reaktioner, skyldes ikke HPV vaccinen.  Derfor er det vigtigt for os, at I får den her information, som vi håber kan motivere jer til at tage imod det gratis vaccinationstilbud.

Læs Evt. mere på

Sundhedsstyrrelsens hjemmeside

Lægemiddelstyrrelsen har ligeledes lavet en illustrativ video som kan ses her:

Video om HPV vaccine

Vi har vaccinen i Vesterbro Lægehus, I skal bare booke en tid hos en af vores sygeplejersker. Hvis jeres datter allerede er vaccineret er det her blot god viden.

 

Hepatitis B-vaccination til mandlige homoseksuelle.

Region H tilbyder forebyggende vaccination mod smitsom leveretændelse(hepatitis B) til mandlige homoseksuelle borgere. Bestil en tid i klinikken hvis du ønsker at modtage vaccinen

 

Tolkegebyr

En lovændring pr. 1. juli betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. brug af videotolk)
 • 675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.

Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

 • Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
 • Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 • Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1)